home
newlogo
 Kleur je Leven

Praktijk/Atelier voor persoonlijke,
intuītieve en kunstzinnige ontwikkeling
d.m.v. vorm en kleur.

Tekentherapie en de tekentaal
(therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars
vergoed vanuit het aanvullende pakket)


Ieder mens wil gezien, gehoord, begrepen en aangeraakt worden. Dit zijn de 4 pijlers waarop de tekentherapie rust. Tekentherapie is een doeltreffende manier om naar eigen vermogen beeldend en energetisch te werken. De eigen beelden roepen gevoelens en emoties op. De bewustwording, samenhang en herkenning hiervan is het doel van de tekentherapie.

 

De taal van tekens. Tekenen is een natuurlijke manier om wat innerlijk leeft en belangrijk is naar buiten te brengen en te laten zien. De hele dag komt er via onze zintuigen informatie tot ons. Al denkend en voelend verwerken we deze informatie. Niet al deze informatie dringt door in ons bewustzijn. Bewust en onbewust verbinden we ons met deze informatie. We maken met ons voorstellingsvermogen een beeld en dit beeld krijgt be-teken-is. Een beeld wat je verdringt is als een bal die je onder water probeert te houden, en dat kost veel energie. Wanneer zo’n beeld in het bewustzijn mag worden toegelaten werkt dat bevrijdend. Op dat moment kun je zelf bepalen hoe je er mee om wilt gaan.

Door in gesprek te gaan met deze getekende beelden krijg je inzicht in eigen patronen en energie.
De tekentherapeut helpt om dat inzicht te vertalen naar lichaam, gevoel en leven. Om de beelden te verwerken en te bewerken. Welke emotionele, fysieke en mentale reacties roepen ze op en hoe ga je daar mee om? Dit door op zoek te gaan naar het zelfhelend vermogen wat zichtbaar is in iedere tekening. In iedere sessie werk je aan oude patronen, blokkades om zo met nieuwe inzichten verder te kunnen.

De tekentherapeut maakt gebruik van moderne en oeroude technieken. B.v. psychosynthese, lichaamswerk, inductiemethodes zijn belangrijke elementen.

Voor wie?
Tekentherapie is geschikt voor o.a.  chronische klachten, vastgelopen overtuigingen, crisis in de levensloop, relatieproblemen, zielenpijn, verlies, depressie.

Gerda Prins is gediplomeerd tekentaal therapeut, coach en docent.  Gerda is aangesloten bij de beroepsvereniging voor tekentaal en RBCZ Een kennismakingsgesprek is gratis.

 
Ik heb een vraag!
terug